I den 22. januar 1998 godkendte et beboermøde pjecen '4 Syd betaler sig'.

Pjecen er principielt afdelingens bibel, som foruden en mængde praktisk informationer om afdelingen også indeholder husorden, vedligeholdelsesreglement og råderetsregler.

I modsætning til biblen, som kan nøjes med at blive genfortolket, så kræver praktiske informationer og regelsæt en jævnlig opdatering. Siden beboermødet for lidt over 15 år siden godkendte '4 Syd betaler sig' er der sket meget, dels har vi i afdelingen selv lavet talrige beslutninger, som ikke afspejles i pjecen, og dels er der en masse udefrakommende påvirkninger, som heller ikke afspejles, og sidst men ikke mindst, så er lovgivning omkring almene boliger, blevet opdateret flere gange.

Den 19. juni 2013 afholdes et ekstraordinært beboermøde hvor pjecen, og de forskellige regelsæt er på dagsordenen.

Afdelingsbestyrelsen har lavet et arbejdsoplæg til pjecen, som findes her på denne side. Hensigten med dette er, at give alle beboere mulighed for at påvirke dens indehold, ved at komme med forslag og input til arbejdsoplægget. Der er ingen formelle krav til de forslag og input man som beboer kan komme med, blot vil vi gerne have dem på skrift.

Man kan vælge at sende sine forslag og input pr. mail til afdelingsbestyrelsen på mailadressen bestyrelsen@va4syd.dk, eller aflevere dem til et medlem af afdelingsbestyrelsen.

Vi håber rigtig mange vil benytte sig af muligheden for at påvirke indholdet i pjecen.

Afsnit Titel  Senest opdateret
0 Indholdsfortegnelse 9. juni
1 Historie  9. juni
2 Holdninger 9. juni
3 Struktur 9. juni
4 Rettigheder og pligter 9. juni
5 Husorden 9. juni
6 Vedligeholdelsesreglement 9. juni
7 Råderet 9. juni
8 Fælles i 4 Syd 9. juni
9 Praktisk Afventer

Pjencens forskellige afsnit opdateres løbende.

Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen 
Udskriv denne side | Tilbage | Top

Sidst opdateret d. 1. april 2023