Vagtordning

 BO-VEST har indgået aftale med Falck om en vagtordning.

Ordningen skal uden for normal arbejdstid sikre hurtig indgriben ved alvorlige driftsforstyrrelser eller hændelser med bygninger.

Men husk!

Kun henvendelser vedrørende følgende forhold vil blive behandlet af vagten:

• Svigt i varmeforsyningen i større omfang
• Svigt i vandforsyningen i større omfang
• Svigt i el -forsyningen i større omfang
• Svigt i TV-forsyningen i større omfang
• Brud på ledninger, hvor alvorlige følgeskader må anses for uundgåelige
• Opsamling i kloakker/faldstammer, hvor alvorlige følgeskader må anses for uundgåelige

Vagtnummeret er:
70 25 26 32

Ejendomskontoret

 

Udskriv denne side | Tilbage | Top

Sidst opdateret d. 15. november 2022