Driften udfører snerydning og glatføre bekæmpelse af alle stier, trapper og pladser i prioriteret rækkefølge.

  1. Alle hovedstier og stier til hoveddøre - HUSK der ikke må henstilles cykler og lignende her
  2. Udvalgte trapper - grønne markeringer på kortet
  3. Andre trapper og pladser ryddes kun inden for normal arbejdstid

Bagstier ved haver og skure er ikke prioriteret, og ryddes kun i begrænset omfang.

Kommunen står for snerydning og glatførebekæmpelse af alle parkeringspladser, og vejene til disse - se kortet.

Kort

Udskriv denne side | Tilbage | Top

Sidst opdateret d. 19. december 2008