Vedtaget på beboermøde den 24. marts 2015, og gældende for perioden april 2015 til marts 2016

Miljøhandleplan for VA afd.4Syd 2015-2016.
Miljøgruppen i 4Syd har gennem en del år iværksat mange tiltag for at spare på resurserne og mindske forureningen af miljøet. Vi har Genbrugspladsen og en effektiv affaldsordning, som der løbende følges op på at forbedre i samarbejde med driften og genbrugsgruppen.
De grønne områder bliver vedligeholdt og udviklet bedst muligt og vi har en årlig ”markvandring” med driften.
Beboerhuset og Café Ørnen danner rammen om mange aktiviteter og er bindeled for sammenhold og trivsel i vores afdeling.
Formål:
Hovedformålet er at bidrage til en bæredygtig udvikling i nærmiljøet, fordi det er nødvendigt, hvis der også skal være resurser til efterfølgende generationer. Miljøhandleplanen skal være forankret hos både beboere og ansatte.
Inddragelse af beboerne omkring miljøarbejdet er vigtigt – at mange beboere engagerer sig og vi vil støtte op om spirende beboeraktiviteter.
Vores mål er at udvikle bedre miljøvaner hos beboerne og at gøre miljøet vedkommende og måleligt.
Miljøindsatsen handler om adfærd – vi skal lære at omgås resurserne med omtanke og sammen ændre adfærd.
Indsatsområder – hvad vil vi:
El, vand og varme:
Vi vil følge Grønt Regnskab og se på hvordan afdelingens forbrug ser ud og i forhold til sammenlignelige boligområder.
Masterplanen:
Miljøgruppen vil følge arbejdet med renoveringen af gårdhavehusene omkring energitiltag og afdelingens udformning mhb på farver og former på beplantning og på boligernes ydre udtryk.


Affald:
Samarbejde med genbrugsgruppen, afdelingsbestyrelsen og driften og de andre afdelinger i Syd omkring ny affaldsordning.

Grønne områder:
Samarbejde med driften, afdelingsbestyrelsen og beboerne omkring vedligeholdelse og forskønnelse af udearealerne.
I love Albertslund:
Forskønnelse af vores by og med fokus på det, der gør Albertslund til et dejligt sted at bo – værne om vores område og dets fysiske miljø.

Hvordan gør vi:
• Information i Betonhjertet om miljøtiltag.
• Arbejde for oplysning for et mindre forbrug af vand og el
• Udlån af sparometer.
• Beboerarrangementer: Sluk lyset, Gåtur på volden, Gril aften, Søndagsture i nærmiljøet, Lysfest på Brogårds Plads. De sociale arrangementer er vigtige for fællesskabet og beboerinvolvering.
• Producere mindst mulig affald og sortere det bedst muligt.
• Afdelingens indkøb skal miljøvurderes.
• Ingen brug af skadelige midler, f.eks. pesticider i vores afdeling, herunder i og omkring gårdhavene.
• Ryddet beplantning erstattes af ny beplantning, men ikke nødvendigvis samme sted.
• Indkøb og udskiftning af hårde hvidvarer skal ske i henhold til beboermødebeslutning fra april 2010.
• Kontakt uden for afdelingen: andre boligafdelinger, Agenda Centeret og deltagelse i A.C.´s og Bo-Vest`s miljønetværk.

Evaluering:
Hvert år, i forbindelse med beboermøde med valg til miljøgruppe, gøres status over miljøgruppens arbejde i form af en skriftlig beretning
  •  
Udskriv denne side | Tilbage | Top

Sidst opdateret d. 8. november 2015