Miljøgruppens beretning for perioden april 2010 til marts 2011 - Fremlagt på beboermøde den 29. marts 2011.

Miljøgruppens medlemmer
Valgte: Jan Halle, Anette Voergård, Lena Kujahn.
Ikke valgte: Jørgen Hansen, Willy Andersen og Tage Jensen har deltaget med praktisk arbejde.
Tove Jensen har som aktiv i Agendacentret og Brugergruppen vedligeholdt kontakten til os med orientering derfra.

Ifølge miljøgruppens kommissorium, skal miljøgruppen udarbejde en opsamling af arbejdet et par gange årligt på baggrund af miljøhandlingsplanen.
I december 2010 udgav vi en opsamling af miljøgruppens arbejde i Betonhjertet og denne beretning er 2. opsamling, der gælder hele året.

Energibesparelser
I miljøhandlingsplanen har vi skrevet: ”Ved brug af el og varme i boligerne udleder vi tilsammen mange tons CO2 om året. Miljøgruppen ønsker samarbejde med driften vedr. information og rådgivning om besparelser på energien. Information foregår via artikler i Betonhjertet og ved arrangementer og ved individuel kontakt til husstande efter behov. Rådgivning foregår ligeledes ved personlig henvendelse fra beboerne.”
Vi har undersøgt og informeret i Betonhjertet om overforbruget af energi og økonomi i forbindelse med for gamle køleskabe. I den forbindelse orienterede vi om, at man kan låne et ”Sparometer” hos miljøgruppen og på driftskontoret hvis man vil måle om de elektriske installationer fungerer ordentligt og om hvor meget man forbruger. Det kunne jo være, at man kunne spare energi og økonomi ad den vej.

På beboermødet i april blev følgende vedtaget
Køle- fryseskabe på 8 år og derover skal på opfordring fra beboerne måles for strømforbrug. Ved et uforholdsmæssigt stort forbrug på max. 1,7 kwh. udskiftes køleskabet.
Sparometer kan lånes på ejendomskontoret og hos miljøgruppen.
Ejendomskontoret og miljøgruppen giver gerne råd og vejledning til målingen.
Omkring el og varmeforbrug havde vi planer om at informere via Betonhjertet. Vi kreerede bl.a. igen i år en ”Julekalender” med energisparetips til Betonhjertet.

Affald
Vi har afholdt møde med Genbrugsgruppen og driften. Der er generel tilfredshed med containerpladsen og hallen. Der er endnu ikke skiltet med den kommunale plads på Gadagervej.
Kommunen har ændret taksterne på affaldskørsel. Derfor er det måske en idé nu at skilte med Gadagervej.
Kommunen har desuden krævet tilbagebetaling på 1mio. 250.000 kr. (250.000 kr. pr. år i 5 år). Beboermødet i september har trukket første afdrag ud af budgettet, da det er kommunen, der har lavet fejlberegninger på vores affaldsordning fra start. Afdelingsbestyrelsen arbejder videre på sagen. Miljøgruppen ser på alternative affaldsordninger.
Der er informeret om affaldssortering mv. i Betonhjertet.

Renholdelse og forskønnelse af de grønne områder
I foråret opfordrede vi til den årlige forårsrengøring på fællesarealer og 1m. regler.
Vi har haft løbende kontakt med driften om vedligeholdelse af de grønne områder.
Derudover har vi været på ”markvandring” med dem.
Vi har modtaget forskellige henvendelser fra beboere omkring vedligeholdelse af 1m. reglen og udearealerne – nogle med kritik, andre med ros til driften.
På beboermødet i april blev vores forslag om ”Vedligeholdelsespolitik for stor beplantning i VA afd.4 syd” vedtaget.
Afdelingsbestyrelsen opfordrede os til at offentliggøre planer i plejeplanen løbende.
Vi ser på plejeplanen og på en tilstandsvurdering udarbejdet af eksterne landskabsarkitekter i forbindelse med Masterplanen.

Indkøbspolitik
Vi har sikret os, at der ikke mere købes trykimprægneret træ til plankeværker og i forbindelse med behandlingen af energibesparende foranstaltninger har vi snakket om indkøb af energibesparende hårde hvidevarer.
I forbindelse med beboerhuset har vi undersøgt miljøvenlige rengøringsmidler mv.

Beboerarrangementer
Grøn Dag d. 24. april med morgenmad i Spætten og fælles afgang. Desværre var vi kun 5 beboere, der mødte op til morgenmaden, men vi mødte da en del på Gadagervej.
Gåtur på Volden d. 29. april var igen et velbesøgt arrangement med kaffe i Beboerhuset.
Skt. Hans aften d. 23. juni hvor vi havde fællesspisning i beboerhuset.
Grillaften på Brogårds Plads d.13. august var hyggeligt med godt sensommervejr.
Dragebyggerdag d. 21. oktober var ikke noget tilløbsstykke. Der kom et barn med familie. Heldigvis var det i forbindelse med Café Ørnen, så der var hyggeligt samvær alligevel.
Dragedagen d. 24. oktober blev aflyst på grund af regnvejr og vindstille.
Vi har besluttet ikke at afholde dragedage foreløbig, på grund af for få fremmødte beboere tidligere.

Lysfest
Denne gang forsøgte vi os med en lysfest i beboerhuset. Da børnehuset Spætten var lukket og børnene flyttet til ny institution, var der ikke ressourcer til børneoptræden. Det håber vi, der bliver i år. Fremmødet til arrangementet var meget sparsomt selv om det var i forbindelse med Café Ørnen spisning. Det håber vi også bliver bedre i år.

Sluk Lyset
Earth Hour arrangementet kører igen af stablen i år. Det foregår lørdag d. 26. marts. I skrivende stund er der sendt informationer til diverse beboerblade og til ABC om vores arrangement.
Vi får altid en hjælpende hånd ved disse arrangementer og det siger vi tak for.
 
Kontakt udenfor afdelingen
Agendacentret har sendt en del miljøinformation ud i Betonhjertet og har derved understøttet mange af vores tiltag. Vi har søgt og fået råd og vejledning derfra.
Vi deltog i et klimaseminar som Agendacentret afholdt. Det omhandlede ”Albertslund som vedvarende energiby?!” med tanker og ideer om hvordan vi kan begrænse CO2 udslippet.

Miljøgruppen
Udskriv denne side | Tilbage | Top

Sidst opdateret d. 28. april 2012