Miljøgruppens beretning for perioden april 2011 til marts 2012 - Fremlagt på beboermøde den 27. marts 2012.

Miljøgruppens medlemmer
Valgte:
Jan Halle, Anette Voergård og Lena Kujahn.
Anne-Lise Hansen er trådt ind i miljøgruppen og stiller op til valg.
Ikke valgte:
Jørgen Hansen, Alex Wagner, Willy Andersen og Tage Jensen har deltaget med praktisk arbejde.
Tove Jensen har som aktiv i Agendacentret og Brugergruppen vedligeholdt kontakten til os med orientering derfra.

Opsamling
Ifølge miljøgruppens kommissorium, skal miljøgruppen udarbejde en opsamling af arbejdet et par gange årligt på baggrund af miljøhandlingsplanen.
I oktober 2011 udgav vi en opsamling af miljøgruppens arbejde i Miljøhjertet og denne beretning er 2. opsamling, der gælder hele året.
Som det står i Miljøhandlingsplanen er vores hovedformål fortsat ”at bidrage til en bæredygtig udvikling i nærmiljøet, fordi det er nødvendigt, hvis der også skal være miljøresurser til vore efterkommere".

Orientering til beboerne
Vi har løbende orienteret beboerne i Betonhjertet, på beboermøder, i Café Ørnen og i år i Miljøhjertet.

El, vand og varme
Ifølge Grønt Regnskab havde vi igen i denne periode et for højt forbrug af el, vand og varme, når vi sammenligner os med andre lignende afdelinger. Vi har informeret i Miljøhjertet og Betonhjertet om sommer- og jule-sparefif. Derudover har vi deltaget i et fællesmøde med andre udvalgt indkaldt af af-delingsbestyrelsen om Grønt Regnskab med oplæg fra Agendacentret hvor vi fik ideer til hvordan vi kunne arbejde videre med sparekampagner mv. De forrige perioder fokuserede vi på el ved at dele spa-repærer og – skinner ud. Denne gang valgte vi at fokusere på vandforbruget. I samarbejde med Agen-dacentret deltager vi i vandsparekampagnen. Der bliver ikke delt perlatorer ud i vores afdeling, da de vil have en negativ virkning på forsyningen af det varme vand, som nogle i forvejen har problemer med. Driften vil i den forbindelse undersøge mulighederne for at afhjælpe disse problemer. Man er velkomne til ar kontakte driften ved disse problemer. Vi har sat en vandsparekonkurrence i gang der går i hele 2012. 10 husstande har tilmeldt sig. I den forbindelse har vi haft Signe Landon fra Agenda-centret til at lave en quiz og give oplæg om vandspild og sparefif.
- Og hvad gør vi for at bevare grundvandet rent nok? Vi undlader at bruge giftige sprøjtemidler i vores haver...

Masterplan Syd
Vi har fulgt optakten til renoveringen af rækkehusene og har både set energirenovering af Fiskens kvt. og et gårdhus i 6 Vest.
Vi forventer større energibesparelser efter renoveringen. Inden da kan vi måske vælge at forøge bespa-relsen på el ved at få sat solceller op på vores tage via råderetten.

Solceller
På beboermødet i september blev det besluttet at afsætte 400.000 kr. til solceller til beboer-huset, for at se hvordan det ser ud og om der er økonomiske- og CO2 besparelser. Projektet skulle være afsluttet primo maj 2012. Projektet er blevet til i samarbejde med Miljøgruppen, driften, Agenda-centret og afdelingsbestyrelsen.

Udskriv denne side | Tilbage | Top

Sidst opdateret d. 28. april 2012