Den lille hurtige

Vil du på hjemmesiden og sammenligne dine tal med dit eget tidligere forbrug, dit forventede forbrug eller dit forbrug i forhold til sammenlignelige boliger:

www.Albertslundforsyning.dk – Selvbetjening – Forbrugsrapport-selvbetjening

eller måleraflæsning-selvbetjening.

Du skal ikke indberette dit forbrug. Det sker ved fjernaflæsning. Vandforsyningen HOFOR er på samme hjemmeside.

 

Den grønne pil

 

 

 

E1

Forbrugt energi (MWh) (Varme)

Dette tal bruges ved sammenligning på hjemmesiden.

 

 

 

V1

Forbrugt fjernvarmevand i m3 (kubikmeter)

Dette tal bruges ved sammenligning på hjemmesiden.

 

 

 

 

t 1

Aktuel fremløbstemperatur

(fra værket til boligen)

t 1:

Årsgennemsnit for fremløbstemperatur

 

 

t 2

Aktuel returløbstemperatur

(tilbage til værket)

t 2:

Årsgennemsnit for returløbstemperatur:

 

Rigtig brug af radiatorer giver en temperatur på ca.30 grader i årsgennemsnit.

T 1-2

Aktuel differenstemperatur

 

Afkøling = forbrugt varme

 

 

Vol A

Forbrugt koldt vand i m3 (kubikmeter)

Dette tal bruges ved sammenligning på hjemmesiden.

1 m3=1000 Liter

Vandsparemålet er 100 L. pr. dag pr. person.

 

 

www.Albertslundforsyning.dk – Selvbetjening - Kend din varmemåler (i venstre side af skærmen)

På måleren: Flowmåleren registrerer hvor mange m3 vand, der cirkulerer gennem varmeanlægget.

Temperaturføleren, registrerer afkølingen. Dvs. forskellen mellem indgangs- og udgangstemperaturen.

Måleren beregner den forbrugte energi ud fra mængden af fjernvarmevand og afkøling.

Udskriv denne side | Tilbage | Top

Sidst opdateret d. 17. april 2013