Miljøgruppens medlemmer:
Anne-Lise Hansen, Anette Voergård, Benny Pedersen, Tommy Larsen
og Lena Kujahn.

Ifølge miljøgruppens kommissorium, skal miljøgruppen udarbejde en opsamling af arbejdet et par gange årligt på baggrund af miljøhandlingsplanen. Beretningen i forbindelse med valg på beboermøde i marts og en ½ års opsamling i efteråret.
Som det står i Miljøhandlingsplanen er vores hovedformål fortsat ” at bidrage til en bæredygtig udvikling i nærmiljøet, fordi det er nødvendigt, hvis der også skal være miljøresurser til vore efterkommere. ”

Orientering til beboerne:

Vi har løbende orienteret beboerne i Betonhjertet, via andre skrivelser og i andre sammenhænge vi har deltaget i.
Henvendelser fra beboerne, bliver behandlet i samarbejde med driften og/ eller afdelingsbestyrelsen.

Vi har arbejdet med flg. Indsatsområder:
Grønt Regnskab:
Kommunen afleverer hvert år et grønt regnskab, hvor man bl.a. kan se de forskellige boligområders forbrug af el, vand og varme. Her kan vi sammenligne afdelingens forbrug med lignende afdelingers forbrug – og vi kan sammenligne vores eget forbrug med vores afdelings forbrug. Sammenligningen går på om den enkelte beboer/ familie har større forbrug, mindre - eller ligger på det gennemsnitlige forbrug i afdelingen.
Se: http://groentregnskab.albertslund.dk/boliger/dit-boligomraade/albertslund-syd-va-s-gaardhuse
I skrivende stund er regnskabet ikke opgjort for 2014.
Der har ikke været energisparekonkurrence i år, så det bliver spændende at se, om det grønne regnskab for vores afdeling har bevæget sig i positiv eller negativ retning.
EL forbruget:
I kan låne et Sparometer hos miljøgruppen til at aflæse strømforbruget på jeres TV, computere, køleskabe, husholdningsmaskiner mv.
Det kunne være, der var penge og CO2 udledning at spare.
Der har også været penge (44.424 kr. og 8 ton CO2)-udledning at spare på beboerhusets el på grund af solcellerne på taget. På budgetbeboermødet i september var budgettet på 0 kr. i forbrug.
Varmeforbruget:
Der har været information i Betonhjertet om hensigtsmæssig brug af radiatorerne og om udluftning af boligen for at undgå fugt. Hvis man lufter rigtigt ud, sparer man også på varmen.
Derudover har vi haft sommer- og julesparefif i Betonhjertet.

Affald:
Kommunen lægger op til nye affaldsløsninger i boligområderne. Der har været høring til 1. februar 2015. En gruppe med repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen, genbrugsgruppen, miljøgruppen og driften har i løbet af året udarbejdet ideer til ny affaldsordning. Gruppen arrangerede temabeboermøde med høringssvar om, hvordan vi kunne forestille os en ny affaldsløsning for os.

Udearealer:
Vi har afholdt markvandringer med driften. Vi har løbende fulgt op på disse sammen med driften.
På grund af den kommende renovering bliver der ellers ikke sat de store projekter i gang.
Der er opsat nye skilte og affaldsbeholdere til hundeejere.

Kunst på Brogaards plads:
Kommunen skulle gøre pladsen fin i forbindelse med den officielle navngivning med borgmester og det hele. Desværre fældede de vores flotte Havtorn ved en fejl. Siden har de og vi forsøgt at finde et lignende træ. Det mislykkedes. Derfor er vi nu i gang med et alternativ: Kunst på pladsen. Kommunens kunstkonsulent og vi har kontakt med vores lokale kunstner Mikael Hansen. Og vi regner med, at kunstprojektet er klart til afdelingens jubilæum til efteråret.

I love Albertslund:
I forbindelse med Agendacentrets kampagne for renholdelse af vores by, ”adopterede” nogle beboere Kongsholmparken. ”Kongsholmgruppen” arrangerede ”hyggespredning” med oprydning både i vores afdeling og i parken. Det blev en succes. Parken var flot det meste af sommeren og takket være driften var der ikke meget at rydde op i afdelingen. Det var der til gengæld på grænserne til kommunens arealer. Vi sluttede af med at holde møde med personalet på kommunens materialegård, hvor vi aftalte nyt møde inden opstart til sommer.
I forbindelse med kampagnen; ”Dyrk, høst og spis din by” har vi orienteret i Betonhjertet, bl.a. med et kort over frugt og bær i vores nærområde.

Masterplanen:
Vi følger udviklingen i masterplanen og kommer med input om miljøtiltag til følgegruppen.
Vi deltog desuden i et møde med grupper og udvalg, BO-VEST og arkitektfirmaet om ønsker for vores afdeling til renoveringen.

Beboerarrangementer:
Vi har afholdt diverse beboerarrangementer på tværs af afdelingerne i syd og for vores afdeling alene. Der har været god opbakning til disse arrangementer – tak for det!
Gåtur på volden, Sluk lyset, Lysfest på Brogårds Plads, Gril aften på Brogaards og Plante/byttedag.

Regnskab for 2014:
Vi har i år brugt 7.988 kr. ud af et budget på 10.000 kr. Den største post er indkøbet af en IPAD, som vi skal bruge til fælles kommunikation og billeddokumentation på markvandring og andet. Ellers har udgifterne været til beboeraktiviteter og en gang brunch og frokost.
Udskriv denne side | Tilbage | Top

Sidst opdateret d. 8. november 2015