IT UDVALGETS ARBEJDE

It -udvalget definerer selv sine arbejdsopgaver og vil arbejder inden
for følgende områder:
Formidle information til beboerne inden for Internet, telefoni, TV og
radio på områder som ligger udenfor udbyderens og VA’s forpligtigelse.
Deltage i, eller afholde møder sammen med lokale udvalg / grupper
med samme interesse område
Medvirke til dannelse af en aktiv antenneforening
Opretholde tilbudet til beboerne om at komme i It cafeen og få
praktisk hjælp til problemer med computeren.
At afholde korte introkurser i brug af computerprogrammer
At indsamle information om andre udbyderes tilbud med henblik på
at orientere beboerne på et beboermøde hvor emnet er på dagsorden.
(fx regnskabsbeboermødet).

It-udvalget@va4syd.dk

Udskriv denne side | Tilbage | Top

Sidst opdateret d. 4. februar 2007