Leje af beboerhuset

Regler for leje af beboerhuset

1) Beboerhuset ligger i Svanens kvarter. 22.
Huset bruges fortrinsvis til beboeraktiviteter, og planlagte beboerarrangementer går forud for private arrangementer. Beboeraktiviteter, der er åbne for hele afdelingen, kan låne huset frit.

Til private arrangementer kan huset reserveres op til 1 år før den ønskede lånedato.

2) Huset udlejes kun til 4 Syds beboere og ansatte. Lejer skal være til stede under arrangementet, og lokalet må ikke overdrages til andre.

OBS. Ved ungdomsfester skal forældrene (lejeren) være til stede!!

3) Huset reserveres via ejendomskontoret i kontorets åbningstid eller på mail afd67-4syd@bo-vest.dk eller på telefon: 43 62 44 70. Reservering er bindende, når bekræftelse er modtaget.

4) Huset udlejes/lånes i tidsrummet kl. 10:00 til 10:00 mandag til søndag.

Pris for leje af huset 600 kr. pr dag. Depositum 1.500 kr

I weekenden kan huset udlejes/lånes fra fredag kl. 16:00 til søndag kl. 16:00 (eller efter aftale med driften/beboerhusmedarbejder)

Pris for weekend 1.200 kr. Depositum 1.500 kr. Rengøring kan bestilles hos driften til dagspris Huset udlejes til Max 50 personer.

Mødelokalet (tidligere driftskontor) kan lejes for 250 kr. pr. dag Depositum 500 kr. til mindre arrangementer fx børnefødselsdag. Kun tekøkken til rådighed.

Lejen trækkes over huslejen i den måned, hvor huset er lejet.

Beboere kan låne huset gratis til arrangement efter begravelse/bisættelse.

Musikken skal stoppe kl. 22 dog kl. 23 fredag og lørdag. Udendørs arealer må ikke bruges efter kl. 22. Fredag og lørdag efter kl. 23.

Arrangementet må ikke være til gene for naboerne! Vinduer og døre skal være lukkede, når der spilles musik.

Det aftales med driftskontoret/beboerhusmedarbejder, hvornår nøglen udleveres/afleveres.

5) lejeren/låneren er ansvarlig for, at huset, inventar og service ikke beskadiges. Inventar, herunder porcelæn, glas og bestik må ikke fjernes fra huset.

Lejer sørger selv for duge, håndklæder og viskestykker.

6) Ved reservering af lokale betales depositum: 1500 kr. som trækkes over næste måneds husleje. Depositum tilbagebetales, hvis hus og inventar er afleveret uden skader og i ordentlig stand, men ved overtrædelse af reglerne (skader på inventar, beboerhus eller støjende adfærd) mister man sit depositum, og kan bliver frataget retten til at låne huset i en periode på 52 uger"

Ved afbestilling senest en måned før, tilbagebetales depositum.

7) lejen dækker lån af hus og inventar. Lejeren skal selv sørge for oprydning og rengøring af lokaler, inkl. toiletter. Inventaret skal placeres, som det blev modtaget. Service skal være vasket af og sat på plads, køkkenet skal være ryddet, ovn skal være rengjort, køleskab skal være tømt og rengjort. Alle døre og vinduer skal være aflåst og alarmen skal være slået til, når huset forlades. Affald sorteres eftergældende regler i afdelingen og anbringes i containergård.

 

8) Rygning i huset er ikke tilladt.
vedtaget på beboermødet Onsdag den 29. november 2017

Udskriv denne side | Tilbage | Top

Sidst opdateret d. 20. juni 2019