VA 4 Syd skal være et attraktivt sted at bo, der skal være plads til at den enkelte beboer og fællesskabet skal være så mangfoldigt som muligt.
Som beboer i VA 4 Syd er man en del af noget større, man er nemlig en del af det fællesskab, som aktive beboere skaber. Beboerne opfordres til at være aktive i det omfang den enkelte har mulighed for, og om man vil gå forrest eller blot vil nyde det sociale liv, er helt op til den enkelte.

Nedenfor findes en række dokumenter, som sætter rammerne for beboernes udfoldelser.

Husorden, vedligeholdelsesreglement og råderet er vedtaget på afdelingens beboermøde.  
 1. Rettigheder og pligter
 2. Husorden, gældende fra 20. september 2016 ny vedtaget 29-09-20 er på vej
 3. Vedligeholdelsesreglement, gældende fra 19. juni 2013 ny vedtaget ny er på vej
 4. Råderet, gældende fra 19. juni 2013
 5. Vedligeholdelses vejledning de nyrenoverede gårdhavehuse.
Som supplement til ovenstående findes en række specifikke regler og reglementer, som gennem tiderne er vedtaget på forskellige beboermøder. 
 1. Regler for pasning af arealet 1 meter omkring boligen, gældende fra 24. marts 2015
 2. Vedligehold / renovering af de grønne områder, gældende fra 5. december 2012
 3. Regler for leje af beboerhuset, gældende fra 5. september 2012
 4. Regler for genbrugsplads og hal, gældende fra 29. marts 2011
 5. Vedligeholdelsespolitik for stor beplantning, gældende fra 28. april 2010
 6. Husdyrreglement, gældende fra 20. september 2016
 7. Leje af parkeringsplads til påhængsvogn, gældende fra 28. april 2009
 8. Lån af skraldeskure, gældende fra 25. april 2006
 9. Leje af carporte, gældende fra 13. april 2000
Overordnet set er man som beboer i en almen boligafdeling som VA 4 Syd, også underlagt en række regler, vedtagelser og ikke mindst love.
 1. Vedtægter for Vridsløselille Andelsboligforening, som findes via www.bo-vest.dk
 2. Albertslund kommune lokalplan 4.11, som findes via www.albertslund.dk
 3. Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger, som findes via www.retsinformation.dk
Spørgsmå og kommentarer til ovenstående rettes til ejendomskontoret eller afdelingsbestyrelsen.

bjerget_2012 
Udskriv denne side | Tilbage | Top

Sidst opdateret d. 11. februar 2021