AFFALDSSORTERING
skal du aflevere alt dit husholdningsaffald i de  affaldsøerne på P-pladserne.
Det skal sorteres i glas, papir, plast, metal, småt pap og karton, madaffald og restaffald Beholderen til dit madaffald: Du skal bruge de omdelte poser. Når du mangler flere kan du ringe til ejendomskontoret, så vil vi lægge nogle i din postkasse. Vigtigt du slår knude på inden du lægger posen i Molokken. Posen smides i molokken hver 2.-5. dag afhængig af årstid og indhold. Sorteringsvejledningen: læs mere her og ideer til sorter du indendørs
De store ting skal stadig ned på Genbrugspladsen. F.eks. store papkasser.
 Genbrugspladsen i Svanens Kvarter

På genbrugspladsen er der mulighed for at aflevere ting til storskrald, direkte genbrug, haveaffald, fliser, mm. samt farligt affald.
Pladsen il i åbningstiden være bemandet med personale i form af en eller flere medarbejdere fra afdelingens drift, eller frivillige beboere fra genbrugsgruppen.
Personalet vil hjælpe med råd og vejledning og anvisning til, hvordan affald til genbrug, forbrænding deponi, m.m. skal sorteres, og til hvilke containere. Personalet tager også imod farligt affald.
OBS! Som noget nyt vil genbrugspladsen være aflåst udenfor åbningstiden, og der vil heller ikke være adgang til pladsen ved brug af den eksisterende skraldenøgle. Der vil være adgang til pladsen i åbningstiden. Dette er for at sikre at affaldet bliver sorteret rigtigt og det
skulle så gerne betyde lavere renovationsudgifter og renere miljø.

Åbningstider for genbrugs-plads & -hal i Svanens Kvarter er følgende:

onsdage fra marts til oktober fra kl.: 17.00 til 18.00 Genbrugsgruppen
Søndag fra kl.: 10.00 til 12.00 Genbrugsgruppen
På genbrugspladsen kan der afleveres nedenstående typer storskrald samt ting til direkte genbrug:
Pap & Små pap • Papir • PVC
Glas • Flasker • Elektronik
Jern • Metal • Køleskabe, frysere og komfurer
Fliser • Sten • Haveaffald
Farligt affald • Brændbart • Ikke-brændbart storskrald 

Farligt affald skal afleveres til det vagthavende personale på genbrugspladsen.

Henvendelser vedrørende drift og affaldshåndtering på genbrugspladsen på materialegården skal rettes til VA 4 Syd’s Ejendomskontor i Svanens Kvarter 22 eller pr. tlf. 43 62 44 70 i den daglige kontortid.
Telefonisk henvendelse                                  Personlig henvendelse
Mandag-onsdag + fredag kl. 8.00-8.30        Mandag-onsdag + fredag kl. 8.30-9.00
Torsdag kl. 17.00-17.30                                 Torsdag kl. 17.30-18.00

Beboerne opfordres også til at benytte den kommunale genbrugsstation på Gadagervej 23, fordi det vil reducere omkostningerne for beboerne her i 4 syd, og hvis man alligevel har fyldt sin bil eller trailer med affald for at køre det ned til vores egen genbrugsplads, så kan man lige så godt køre de få hundrede meter videre til Kommunens Genbrugsplads på Gadagervej 23. Det vil spare 4 syd for penge!

Den kommunale genbrugsstation
Kommunens genbrugsstation på Gadagervej 23 har åbent for aflevering af affald på alle lørdag - onsdag kl. 13-
18 samt torsdag-fredag kl. 10-13.
Der er åbent for alle private husstande. Virksomheder må også benytte genbrugsstationen til mindre mængder affald. Kun biler med en totalvægt på op til 3.500 kg inklusiv anhænger har adgang.
Der skal benyttes sygesikringsbevis for at fâ adgang til genbrugsstationen. Registreringen bruges til at tælle antallet af besøgende.
På genbrugsstationen kan du aflevere næsten alle typer affald - undtagen restaffald, medicinrester, kanyler og lignende.
Vi håber I vil tage godt imod denne nye affaldsordning, og hvis I har nogle gode ideer og forslag til hvordan vi kan gøre det endnu bedre, er I meget velkomne til at rette henvendelse til Genbrugsgruppen, Nævnet eller Driften. 

Med venlig hilsen og godt genbrugsnytår

Genbrugsgruppen, Bestyrelsen og Driften

Udskriv denne side | Tilbage | Top

Sidst opdateret d. 10. februar 2021