Fra nytår 2006 overgik afdelning VA 4 Syd til en affaldsordning, hvor det er kommunens renovatør, der indsamler affaldet - ikke afdelingens egne gårdmænd.

Stativordning (S/DKV)

Den enkelte husstand har et affaldsstativ, som indeholder en sæk til restaffald, der tømmes ugentligt samt kassetter til papir og glas, der tømmes hver 14. dag. Haveaffald og storskrald skal husstanden selv bringe til lokal containerplads i boligområdet. Kommunens entreprenør afhenter affaldet i affaldsstativerne og tømmer efter behov containerne på den lokale genbrugsplads. 

Ved husstanden

I husstandens affaldsstativ sorteres dagrenovation, papir og glas.
Dagrenovation indsamles fra sækken i affaldsstativet hver onsdag.
Første tømning er onsdag den 4. januar 2006.
Papir og glas indsamles fra kassetterne i affaldsstativet tirsdag i ulige uger.
Første tømning er tirsdag den 3. januar 2006.
Kommunen kan desværre ikke håndtere “små pap” som vi i dag lægger på hylden i affaldsstativet, så det skal
fremover afleveres på genbrugspladsen sammen med andet pap.
Ved manglende tømning eller spørgsmål om affaldsordningerne kontaktes Miljø- og Planforvaltningen, Rådhuset, 2620 Albertslund, tlf. 43 68 68 60, e-mail rnpfalbertslund.dk.
Åbningstider: Mandag-onsdag kl. 8.30-15.00
Torsdag kl. 8.30-18.00
Fredag kl. 8.30-14.30
Yderligere information om affaldsordningerne og sorteringsvejledning kan også søges på
http://www.albertslund.dk - og Affaldshåndbogen kan hentes på ejendomskontorer.

Genbrugspladsen i Svanens Kvarter

På genbrugspladsen er der mulighed for at aflevere ting til storskrald, direkte genbrug, haveaffald, fliser, mm. samt farligt affald.
Pladsen il i åbningstiden være bemandet med personale i form af en eller flere medarbejdere fra afdelingens drift, eller frivillige beboere fra genbrugsgruppen.
Personalet vil hjælpe med råd og vejledning og anvisning til, hvordan affald til genbrug, forbrænding deponi, m.m. skal sorteres, og til hvilke containere. Personalet tager også imod farligt affald.
OBS! Som noget nyt vil genbrugspladsen være aflåst udenfor åbningstiden, og der vil heller ikke være adgang til pladsen ved brug af den eksisterende skraldenøgle. Der vil være adgang til pladsen i åbningstiden. Dette er for at sikre at affaldet bliver sorteret rigtigt og det
skulle så gerne betyde lavere renovationsudgifter og renere miljø.

Åbningstider for genbrugs-plads & -hal i Svanens Kvarter er følgende:
Mandag til fredag fra kl.: 11.00 til 11.25 Driften
Torsdag fra kl.: 17.00 til 18.00 Genbrugsgruppen
Søndag fra kl.: 10.00 til 12.00 Genbrugsgruppen
På genbrugspladsen kan der afleveres nedenstående typer storskrald samt ting til direkte genbrug:
Pap & Små pap • Papir • PVC
Glas • Flasker • Elektronik
Jern • Metal • Køleskabe, frysere og komfurer
Fliser • Sten • Haveaffald
Farligt affald • Brændbart • Ikke-brændbart storskrald 

Farligt affald skal afleveres til det vagthavende personale på genbrugspladsen.

Henvendelser vedrørende drift og affaldshåndtering på genbrugspladsen på materialegården skal rettes til VA 4 Syd’s Ejendomskontor i Svanens Kvarter 22 eller pr. tlf. 43 62 44 70 i den daglige kontortid.
Telefonisk henvendelse                                  Personlig henvendelse
Mandag-onsdag + fredag kl. 8.00-8.30        Mandag-onsdag + fredag kl. 8.30-9.00
Torsdag kl. 17.00-17.30                                 Torsdag kl. 17.30-18.00

Beboerne opfordres også til at benytte den kommunale genbrugsstation på Gadagervej 23, fordi det vil reducere omkostningerne for beboerne her i 4 syd, og hvis man alligevel har fyldt sin bil eller trailer med affald for at køre det ned til vores egen genbrugsplads, så kan man lige så godt køre de få hundrede meter videre til Kommunens Genbrugsplads på Gadagervej 23. Det vil spare 4 syd for penge!

Den kommunale genbrugsstation
Kommunens genbrugsstation på Gadagervej 23 har åbent for aflevering af affald på alle lørdag - onsdag kl. 13-
18 samt torsdag-fredag kl. 10-13.
Der er åbent for alle private husstande. Virksomheder må også benytte genbrugsstationen til mindre mængder affald. Kun biler med en totalvægt på op til 3.500 kg inklusiv anhænger har adgang.
Der skal benyttes sygesikringsbevis for at fâ adgang til genbrugsstationen. Registreringen bruges til at tælle antallet af besøgende.
På genbrugsstationen kan du aflevere næsten alle typer affald - undtagen restaffald, medicinrester, kanyler og lignende.
Vi håber I vil tage godt imod denne nye affaldsordning, og hvis I har nogle gode ideer og forslag til hvordan vi kan gøre det endnu bedre, er I meget velkomne til at rette henvendelse til Genbrugsgruppen, Nævnet eller Driften. 

Med venlig hilsen og godt genbrugsnytår

Genbrugsgruppen, Nævnet og Driften

Udskriv denne side | Tilbage | Top

Sidst opdateret d. 6. juli 2012