1. Carporten må kun benyttes til indregistrerede automobiler
  2. Ved flytning fra afdelingen skal carporten opsiges sammen med boligen
  3. Fremleje og udlån af carporten er ikke tilladt. Bytning må kun ske i samråd med administration/ejendomskontor
  4. Ved afhændelse af køretøjet og nyt ikke er anskaffet indenfor 3 måneder skal carporten opsiges
  5. Renholdelse af carporten påhviler lejer
  6. Ved opsigelse afleveres carporten i god og rengjort stand

Skema og regler fås på ejendomskontoret.

Nævnet/driften
13. april 2000

 

Udskriv denne side | Tilbage | Top

Sidst opdateret d. 9. november 2008