Til hvert lejemål hører et skur, derudover har vi et antal skraldeskure, som fortrinsvis kan lånes af beboerne som fællesskure.
  1. Et antal beboere omkring en plads, kan anmode om lån af ledigt skur til fælles brug.
  2. Hvis der efter opslag i Betonhjertet ikke er ønske om et ledigt skur til fælles brug, kan en beboer anmode om lån af skur
  3. Der kan kun lånes eet ekstra skur pr. lejemål
  4. Skuret kan opsiges med 6 måneders varsel, hvis skuret skal bruges af driften.
  5. Der må ikke opbevares brandfarlige væsker og fyrværkeri i skuret og der må ikke foregå aktiviteter, der er til gene for de omkringboende
Udlån af skure sker ved henvendelse til ejendomskontoret i åbningstiden

Vedtaget på beboermødet 25 april 2006

Blanket - Skuransøgning
Regler fra 1991 - Skraldeskure, regler

Udskriv denne side | Tilbage | Top

Sidst opdateret d. 9. november 2008