Vedtaget på beboermøde den 20. september 2016 - Download som pdf fil.

Pkt. 1 Det er tilladt at holde husdyr i afdelingen, såfremt man holder sine dyr i en sundhedsmæssig forsvarlig tilstand og hvis de ikke er til gene eller fare for de øvrige beboere.

Ved husdyr forstås alle mindre dyr såsom hunde, katte, høns, ænder, kaniner og dyr i bur.
  • Høns, ænder og andre fugle samt marsvin, fritter og lignende dyr skal holdes i et passende bur
  • Specielt for krybdyr. Dispensationen skal søges via ejendomskontoret hos afdelingsbestyrelsen.
Pkt. 2 Det er tilladt at holde indtil 2 hunde eller katte pr. husstand.
 
Pkt. 3 Alle husdyr skal senest en måned efter indflytning/anskaffelse, have registreret de lovpligtige attester på ejendomskontoret.

Ved registreringen medbringes følgende:

Hunde over 16 uger:
  • Gyldige forsikringspapirer
  • Gyldig vaccinationsattest lydende på hundesyge, Parvovirus, Parainfluenza, Leptospirose og Coronavirus.
  • Attest for registrering i Dansk Hunderegister.
Katte over 16 uger:
  • Gyldig vaccinationsattest lydende på kattesyge og katteinfluenza.
  • Attest for registrering i et landsdækkende register
Pkt. 4 Katte over et år skal være neutraliserede.

Hunkatte: P-piller/sterilisation
Hankatte: Kastration

Dispensation kan gives for inde katte, der benyttes til opdræt.

Dispensationen søges via ejendomskontoret hos afdelingsbestyrelsen.
 
Pkt. 5 Ejeren er forpligtet til at erstatte den skade dyret evt. forvolder.
 
Pkt. 6 Hunde og katte skal være øre eller chipmærket.
 
Pkt. 7 Det er forbudt at lade sit husdyr (se Pkt. 1.) færdes i afdelingen uden at det føres i snor, og husdyr må ikke overlades til personer, som ikke har den fornødne myndighed over dem.
 
Pkt. 8 Ingen husdyr må besørge i afdelingens områder, skulle der ske et uheld skal ejeren straks sørge for, at fjerne efterladenskaberne.
 
Pkt. 9 Hvis man ønsker at ens husdyr skal avle, kan der på ejendomskontoret søges om en dispensation til en midlertidig (6 måneder) udvidelse af husdyrbestanden. Denne tilladelse skal via driftskontoret søges hos afdelingsbestyrelsen inden en eventuel avl påbegyndes.
 
Pkt. 10 Kun skriftlige klager over brud på afd. 4 syds husdyrregler kan tages op til behandling af afdelingen eller VA.
 
Pkt. 11 Konstateres det, at overstående regler overtrædes, vil det medføre en advarsel, ved gentagelser kan tilladelsen til husdyrhold inddrages og husdyret omgående fjernes fra bebyggelsen.

Såfremt tilladelsen er inddraget og beboeren forsat holder husdyr, vil dette blive betragtet som misligholdelse af lejemålet og lejemålet vil blive ophævet i henhold til lejeloven.
 
Pkt. 12 Der kan gives dispensation til pasning af andres husdyr i en periode af op til 6 måneder. Dispensationen søges via ejendomskontoret hos afdelingsbestyrelsen.
 

 

Udskriv denne side | Tilbage | Top

Sidst opdateret d. 16. oktober 2016