Nedenstående ordensregler er vedtaget på beboermøde den 29. marts 2011

Åbningstider på genbrugspladsen
     
Onsdage undtagen fra november til marts 17:00 - 18:00 Genbrugsgruppen
Søndag 10:00 - 12:00 Genbrugsgruppen

Det er kun VA 4 Syds beboere (Uglens, Ravnens, Ørnens, Svanens, Duens, Hanens og Spættens Kvarter), som må benytte genbrugsplads og hal.
Hvis affald afleveres i sække skal disse være klare plastiksække så man kan se hvad der er i sækkene.
Andre sække som sorte plastik og brune papirsække vil blive afvist.

Hvis der er tvivl om den besøgende har bopæl i afdelingen, har genbrugsmedarbejderen tilladelse til at
spørge om dokumentation fra den besøgende.
Hvis den besøgende ikke kan dokumentere at have bopæl i afdelingen kan vedkommende afvises.

Genbrugsmedarbejderen skal vejlede og hjælpe beboerne til rigtig sortering af deres affald, således at det
kommer i de rigtige containere.

Alle besøgende skal rette sig efter genbrugsmedarbejdernes anvisninger.
Håndværkere, der har affald fra arbejde udført i afdelingen, kan efter aftale med driften bruge
genbrugspladsen til deres affald.

Den tilstedeværende genbrugsmedarbejder af gør, hvorvidt det indleverede er genbrugsegnet, eller skal
kasseres. Hvis beboeren ikke Ønsker det indleverede genbrugt skal dette Ønske respekteres.
Der må ikke afhentes ting i genbrugs hallen med salg for øje, men kun til privat brug.
Der må ikke hentes ting op af containerne, da dette kan være forbundet med fare.
Transportvogne, trillebør m.v. kan udlånes mod kvittering i udlånsmappen.
Børn under 15 år har kun adgang ifølge med voksne.
Hunde må gerne medtages til genbrugspladsen, men de skal være i snor – tag hensyn!

Der må ikke nydes øl, vin eller spiritus på genbrugspladsen og i hallen.
Vagthavende genbrugsmedarbejder er ansvarlig for orden på pladsen og i hallen, og når pladsen/hallen
forlades skal der være ryddeligt og der skal være aflåst overalt.

Kommunen har udsendt en folder om affaldssortering og denne folderen kan fås på ejendomskontoret. Hvis reglerne ikke overholdes kan der ske bortvisning fra genbrugspladsen i en periode.

Udskriv denne side | Tilbage | Top

Sidst opdateret d. 28. juni 2018