Nedenstående regler er vedtaget på beboermøde den 5. september 2012
 
Vedligehold/renovering af de grønne områder i 4 syd

Regler for beboerinddragelse og beslutningsgange.

Forslag fra beboere
Ansøgningsskema hentes på driftskontoret og udfyldes og der vedlægges en skitse til forslaget.

Af forslaget skal det fremgå om det er beboerne selv eller driften der skal udføre arbejdet, samt om det er beboerne selv eller det er driften der har ansvar for den efterfølgende vedligeholdelse.

Alle beboere, der har hoveddør eller havedør til det pågældende område skal have forslaget forevist og tilkendegiver med underskrift at de slutter op om forslaget.

Det udfyldte ansøgningsskema med underskrifter afleveres til Driften eller Miljøgruppen, som i samarbejde behandler forslaget.

Miljøgruppen er ansvarlig for at melde godkendelse eller afslag til forslagsstilleren.

Forslag fra Miljøgruppe, Afdelingsbestyrelse eller Drift
Behandles og besluttes i samarbejde mellem Driften og Miljøgruppen.

Driften beskriver forslaget skriftligt evt. ved hjælp af en skitse.

Driften er ansvarlig for at alle beboere, der har hoveddør eller havedør til det pågældende område får forslaget forvist inden arbejdet påbegyndes.

Således at beboerne har mulighed for at give sin mening til kende og evt. komme med supplerende ideer til forslaget.

Ved væsentlige kommentarer eller ideer fra beboerne orienterer Driften Miljøgruppen inden arbejdet påbegyndes.

I begge de ovenstående tilfælde skal understreges at ingen beboere har vetoret og derved kan forhindre, at renoveringer og forbedringer af afdelingens udearealer gennemføres.

Vedligehold af beplantning inden for ”1-meter-reglen”
Beboerne kan vælge at holde 1 meter reglen og få refusion på huslejen på 100 kr.

I tilfælde, hvor beplantningen ikke vedligeholdes tilstrækkeligt, kan driften overtage vedligeholdelsen og evt. nedlægge bed.

Se i øvrigt ”Aftale om pasning af arealet 1 meter omkring boligen”. 

Hent ansøgningsskema

Udskriv denne side | Tilbage | Top

Sidst opdateret d. 4. december 2012