Vedtaget på beboermødet d.28.april 2010

 

 

Vedligeholdelsespolitik for stor beplantning i VA afd. 4 syd.

 

 1. Afdelingens beplantning skal vedligeholdes og fornys i samme ånd som og under indflydelse af afdelingens Plejeplan.

  Dvs. at beplantningen skal beskæres eller udskiftes efter nøje overvejelser i forhold til de råd og vejledninger, der findes i ovenstående plan.

   

 2. Hvis beplantningen er til skade for bygninger, stisystem, kloaksystem eller anden beplantning eller hvis beplantningen er sygt, udsat for hærværk eller nedslidt, kan ejendomsfunktionærerne kun rydde beplantningen efter aftale med afdelingslederen. Driften skal vurdere muligheden for genbeplantning egnede steder i nærheden af det ryddede. Miljøgruppen skal orienteres, hvis en genbeplantning ikke finder sted.

  Miljøgruppen præsenteres for driftens overblik over renovering af beplantningen på markvandringer 2 gange årligt.

   

 3. Ønsker om rydning / fældning af rask beplantning, der ikke er til gene som ovenfor beskrevet, bør behandles i miljøgruppen i samarbejde med driften.

   

 4. Vedligeholdelse (beskæring og udtynding) af stor beplantning skal ske efter fagligt kendskab til opgaven og med udgangspunkt i Plejeplanen.

   

 5. Hvis beplantningen er ryddet ved en fejl, skal den reetableres.

   

   

  Miljøgruppen

Udskriv denne side | Tilbage | Top

Sidst opdateret d. 18. august 2015