Afdeling 4 Syd er beliggende i Albertslund Kommune syd for banelinien og vest for Albertslund Centeret. Mod syd og vest grænser afdelingen op til Kongsholmparken.
Mod nord adskilles bebyggelsen fra nabobebyggelsen med en kanal, der opsamler regnvandet.

Opført 1965.

Adresser:
Duens Kvarter, Hanens Kvarter, Spættens Kvarter, Svanens Kvarter, Ørnens Kvarter, Uglens Kvarter, Ravnens Kvarter.

Bebyggelsen er en del af den første samlede bebyggelse, der opførtes efteregnsplanskitsen af 1947 - fingerplanen.

Afdelingen er opført som tætte lave sammenbyggede vinkelhuse, der er grupperet om små pladser. Alle boliger har gårdhave, der ligger i vinklen mellem husets to fløje.

Husene er opført af betonelementer. I perioden 1980-81 fik husene ekstra isolering udenpå betonfacaderne og en beklædning af lyse eternitplader på facaderne og ludfarvet træ på gavlene. Ovenpå de oprindelige flade tage blev der bygget nye tage med fald og ekstra isolering.

I afdelingen er der et antal huse med underetage under halvdelen af huset. Disse huse er hovedsalig beliggende langs kanalen syd for etagehusområdet. Underetagen kan indrettes til hobbyrum, gildestue o.lign.

Ventetider:
4-rums 30 år
5-rums 30 år

Vi gør opmærksom på, at ventetiderne skal tages med forbehold, da de er baseret på den aktuelle udlejningssituation, som hele tiden kan ændre sig.

Som følge af ændret boliglovgivning er det ikke længere muligt at få opgivet placering på ventelisten.

Årsagen hertil er, at denne oplysning nu er meget usikker og misvisende pga. flere gruppers fortrinsrettigheder ved fleksibel udlejning, kommunal anvisningsret og øvrige fortrinsrettigheder efter de almindelige ventelisteregler.

 

  Boligerne
  278 boliger.
206 stk. 4-rums boliger 93 m2.
28 stk. 4-rums boliger på 93 m2 + kælder 51 m2.
44 stk. 5-rums boliger på 108 m2.
I boligernes opholdsrum er væggene oprindelig malede. Gulvene er bøgeparket.
Køkkenerne er renoverede i 1987-88. Baderum har malede vægge og mosaikstifter på gulvet.
 
  Radio, TV, Internet og Telefoni
  Afdelingen har siden haft Bolignet med Radio, Tv, Bredbånd og Telefoni
 
  Ældre- eller handicapegnede boliger
  Alle boliger er i et plan og dermed egnede til ældre.
 
  Trafik i afdelingen
  Trafiksystemet er adskilt, således at fodgængere og cyklister ikke behøver at krydse veje for motoriseret trafik.
 
  Fællesanlæg
  101 carporte til udlejning. 
Tidligere Daginst. "Ørnen" er indrettet til ejendomskontor, mødelokaler og Beboerhus.
 
  Husdyr
  Tilladt jf. afdelingens husdyrreglement.
 
  Børneinstitutioner
  Svanens fritidshjem og klub og Spættens børnehave.
 
  Skoler
  Hyldagerskolen og Vridsløselille Skole ligger omkring 500 meter fra boligafdelingen.
 
  Trafikforbindelser
  Ca. 1 km i bus til Albertslund Station. Bus 141 kører på Kongholm Alle + natbus 93N
 
  Omgivelserne
  Mod syd og vest grænser afdelingen op til Kongsholmparken, der er et stort rekreativt område med forbindelse til Vestskoven og Køgebugt Strandpark. Mod nord adskilles bebyggelsen fra nabobebyggelsen med en kanal, der opsamler regnvandet.
Udskriv denne side | Tilbage | Top

Sidst opdateret d. 8. november 2008