Nu lyder startskuddet til Masterplanens Helhedsplan nr.3 (gårdhavehusene) I første omgang skal der ske en række tekniske undersøgelser i gårdhusene - læs hele brevet her  opstart i gårdhusene (515 kb)

Masterpan Syd's hjemmeside www.masterplansyd.dk 

Dialogmødet var en stor succes

Tirsdag den 4. december var beboerne i gårdhusene inviteret til dialogmøde om den kommende renovering. Mødet blev et stort tilløbsstykke.

Tirsdag aften havde BO-VEST inviteret til dialog- og informationsmøde om den forestående renovering af gårdhusene.

Det blev en stor succes og et kæmpe tilløbsstykke.Faktisk dukkede der så mange mennesker op, at det blev nødvendigt at afvise en del ved indgangen.

BO-VEST beklager dybt, at der ikke kunne blive plads til alle, men vi afholder et nyt møde i midten af januar. Den eksakte dato vil fremgå af denne hjemmeside i løbet af få dage.

Der der slap gennem nåleøjet fik en aften fuld af informationer.

Jesper Rasmussen, byggechef i BO-VEST, bød velkommen og gjorde samtidig status over det samlede Masterplan Syd-projekt og fremlagde en tidsplan for renoveringen af gårdhusene. Det forventes, at renoveringen går i gang i 2011 og er afsluttet i 2014, men på nuværende tidspunkt ligger det endnu ikke fast.

Morten Dam Hansen fra ingeniørvirksomheden Niras A/S var næste oplægsholder. Han kunne fortælle om de tekniske undersøgelser af gårdhusene, der blandt andet har afsløret en del forekomster af skimmelsvamp. Det affødte naturligt nok en del spørgsmål fra salen.

Folk ville gerne vide, hvor længe skimmelforekomsterne havde eksisteret og hvad man selv kunne gøre ved problemet.

Hertil var svaret, at skimmelforekomsterne i hveret fald ikke var af nyere dato, men havde en del år på bagen. For at holde forekomsterne nede foreslog Morten Dam Hansen, at man vaskede den synlige vækst væk med klorin, og at man undlod at tørre tøj indendørs.

Næste oplægsholder var Jørgen Kreiner-Møller fra Nova 5 Arkitekter A/S. Han fremlagde to løsningsforslag - altå forslag til, hvordan renoveringen kunne gennemføres. Der var i store træk tale om, at man enten renoverede gårdhusene grundigt og fornuftigt, eller at man på det nærmeste byggede nye huse ved at renovere enddog MEGET omfangsrigt.

Udskriv denne side | Tilbage | Top

Sidst opdateret d. 9. november 2008