forsidelogo
Café Ørnen januar  2019 Læs nr 1 januar 2019 af Betonhjertet her

Ejendomkontoret ønsker alle et godt nytår 

onsdag den 2 januar 2019 er vi på kontoret igen
 

pdfReferat  fra budgetbeboermødet 2019.

  

Onsdag den 26. september

 Dagsorden:

1.     Valg af dirigent

2.     Valg af referent  

3.     Godkendelse af forretningsordenen  

4.     Valg af stemmeudvalg

5.     Godkendelse af dagsordenen  

6.     Godkendelse af referat fra beboermøde den 5. marts 2018

 7.     Indkomne forslag: 

A.   Forslag til nedlæggelse af 4 p-pladser til påhængskøretøjer i Ørnen

8.     Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2019

9.     Eventuelt  

 Indkaldelsen til dette beboermøde er bekendtgjort i Betonhjertet nr. 8 fra august 2018
pdf materiale til møde (det du har fået omdelt)
pdf udvidet budget 2019

Åbningstider fra 1 november 2018 på genbrugspladsen

søndag fra 10:00 til 12:00

den ny affaldssortering 

 Du skal aflevere alt dit husholdningsaffald i de nye affaldsøer. 
Det skal sorteres i glas, papir, plast, metal, småt pap og karton, madaffald og restaffald

Beholderen til dit madaffald:Du skal bruge de omdelte bioposer. 
Driften omdeler bioposer hver 3 måned, næste gang i uge  12/ 2018

Vigtigt du slår knude på inden du lægger posen i Molokken. Posen smides i molokken hver 2.-5. dag afhængig af årstid og indhold.

 Sorteringsvejledningen:

Albertslund den 5 marts 2018

Referat fra beboermøde med regnskab og valg

mandag den 5. marts 2018, kl. 19:00 i Beboerhuset Ørnen

Referatpdf

BILAGpdf
 til mødet og
udviet regnskab pdf

 tilmeld sms-service

 I en tid med meget grave arbejde i vores område så kan der opstå uforudsete hændelser med varme og vand.
Følg info på www.albertslundforsyning.dk 
og på www.hofor.dk
og du kan tilmelde dig sms-service så klik 
http://www.albertslundforsyning.dk/sms-service-220 

og
bo-vest sms-service her Klik her
Bilag fra beboermødet:
dagorden med bilag

udviet 2018 budget
resultat af stemmeseddel om tilvalg   
Nedenstående link til  resultatet af stemmeafgivningen vedr tilvalg:
 
REFERAT FRA
EKSTRAORDINÆRT BEBOERMØDE 
ONSDAG DEN 21. JUNI 2017 KL. 18:30 - 21:30 I BEBOERHUSET ØRNEN I VA 4 SYD 
LÆS DET HER
materiale til mødet
1.
indkaldelse
2.afddelingbestyrelsens indstilling
3.stemmeseddel
4.reduktion af planløsninger

5.plantegninger

REFERAT FRA
Regnskabsbeboermøde

 mandag den 20. marts 2017

   

           
 

Udskriv denne side | Tilbage | Top

Sidst opdateret d. 28. december 2018