Café Ørnen
februar 2018
se her

 
februar  måneds udgave af pdfBetonhjertet  

INDHOLD BLA.: - Nyt fra Bestyrelsen - driftsamarbejdet  - aktiviteter i Beboerhuset - fastelavn - indkaldelse til beboermøde med regnskab .          


 

Albertslund den 29 januar 2018 

Indkaldelse til beboermøde med regnskab og valg

mandag den 5. marts 2018, kl. 19:00

i Beboerhuset Ørnen

 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af forretningsordenen
4. Valg af stemmeudvalg
5. Godkendelse af dagsordenen
6. Godkendelse af referat fra seneste beboermøde
7. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2017
8. Fremlæggelse af beretninger fra Afdelingsbestyrelsen, Beboerhusudvalget, Genbrugsgruppen og Informationsudvalget.

9. Indkomne forslag

10. Valg til afdelingsbestyrelsen

11. Valg til Brugergruppen

12. Valg til Beboerhusudvalget

13. Valg til Genbrugsgruppens styregruppe

14. Valg til Informationsudvalget

15. Generalforsamling i VA

16. Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet under punkt 9, skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest den 18 februar 2018.

Benyt postkassen på ejendomskontoret eller mailadressen bestyrelsen@va4syd.dk

Endelig dagsorden med bilag husstandsomdeles senest  en uge før beboermødet.

Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har bolighavende medlemmer i afdelingen og disses myndige husstandsmedlemmer.

 

Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse.

Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

 

 Åbningstider fra 1 november 2017 på genbrugspladsen

søndag fra 10:00 til 12:00

husk der er lukket den 31 december 
første åbningsdag i 2018 er søndag den 7 jan.

FASTELAVN 2018

fastelavn

Søndag den 11 februar kl 13.00

I BEBOERHUSET ”ØRNEN”

TØNDESLAGNING KATTEKONGER OG DRONNINGER

GAVEKORT TIL BEDSTE UDKLÆDTE

AMERIKANSK LOTTERI UDTRÆKNING CA 15.15. FASTELAVNSBOLLER OG KAFFE.

SLIKPOSER UDLEVRES NÅR MAN GÅR.

SALG AF BILLETTER TIL BØRN 10, - KR STK.

hos Maja uglens kvt 9 c.

Anita svanens kvt 12 b
I huset torsdag den 1 og 8 februar fra kl 17 - 18

genbrugsplads søndag 4 februar kl 10- 12


Sidste dag der er billetsalg er 8-2 2018       i beboerhuset kl 17 til 18

På gensyn festudvalget

Referat af budgetbeboermøde d.13.september 2017

Bilag fra beboermødet:
dagorden med bilag

udviet 2018 budget
resultat af stemmeseddel om tilvalg   
Nedenstående link til  resultatet af stemmeafgivningen vedr tilvalg:

se stemmeseddel 
 

REFERAT FRA

EKSTRAORDINÆRT BEBOERMØDE 
ONSDAG DEN 21. JUNI 2017 KL. 18:30 - 21:30 I BEBOERHUSET ØRNEN I VA 4 SYD 
LÆS DET HER
materiale til mødet
1.
indkaldelse
2.afddelingbestyrelsens indstilling
3.stemmeseddel
4.reduktion af planløsninger

5.plantegninger

REFERAT FRA
Regnskabsbeboermøde

 mandag den 20. marts 2017

D
agsorden inkl. bilag  Udvidet regnskab

  

den ny affaldssortering 

 Du skal aflevere alt dit husholdningsaffald i de nye affaldsøer.
Det skal sorteres i glas, papir, plast, metal, småt pap og karton, madaffald og restaffald

Beholderen til dit madaffald:Du skal bruge de omdelte bioposer. 
Driften omdeler bioposer hver anden måned, næste gang i uge 35. 

Vigtigt du slår knude på inden du lægger posen i Molokken. Posen smides i molokken hver 2.-5. dag afhængig af årstid og indhold.

 Sorteringsvejledningen:

De store ting skal stadig ned på Genbrugspladsen. F.eks. store papkasser og stort plast, der ikke kan skilles ad.

 

 
tilmeld sms-service

 I en tid med meget grave arbejde i vores område så kan der opstå uforudsete hændelser med varme og vand.
Følg info på www.albertslundforsyning.dk
og på www.hofor.dk
og du kan tilmelde dig sms-service så klik
http://www.albertslundforsyning.dk/sms-service-220

og
bo-vest sms-service her Klik her 
            
 

           

                

             

           
              
 
   

           
 

Udskriv denne side | Tilbage | Top

Sidst opdateret d. 31. januar 2018