Café Ørnen
aug 2018

august udgaven af pdfbetonhjertet og maj ekstra udgave

august nr af betonhjertet  kan læses nu klik på link ovenover

Indkaldelse til budget beboermøde

Onsdag den 26. september 2018 kl. 19:00 i Beboerhuset "Ørnen" Svanens kvarter 22.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsordenen
4. Valg af stemmeudvalg
5. Godkendelse af forretningsordenen
6. Godkendelse af referat fra beboermøde den 5.marts.
7. Indkomne forslag
8. Forslag til budget 2018
9. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på beboermødet skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest d.10. september 2018. Forslag sendes via e-mail til bestyrelsen@va4syd.dk eller lægges i postkassen ved beboerhuset.

Endelig dagsorden med bilag husstandsomdeles senest en uge før beboermødet.

Adgang til beboermødet og stemmeret til dette har bolighavende medlemmer i afdelingen og disse myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse.

Åbningstider fra 1 marts 2018 på genbrugspladsen

onsdag fra 17 til 18
søndag fra 10:00 til 12:00

den ny affaldssortering 

 Du skal aflevere alt dit husholdningsaffald i de nye affaldsøer. 
Det skal sorteres i glas, papir, plast, metal, småt pap og karton, madaffald og restaffald

Beholderen til dit madaffald:Du skal bruge de omdelte bioposer. 
Driften omdeler bioposer hver 3 måned, næste gang i uge  12/ 2018

Vigtigt du slår knude på inden du lægger posen i Molokken. Posen smides i molokken hver 2.-5. dag afhængig af årstid og indhold.

 Sorteringsvejledningen:

Albertslund den 5 marts 2018

Referat fra beboermøde med regnskab og valg

mandag den 5. marts 2018, kl. 19:00 i Beboerhuset Ørnen

Referatpdf

BILAGpdf
 til mødet og
udviet regnskab pdf

 tilmeld sms-service

 I en tid med meget grave arbejde i vores område så kan der opstå uforudsete hændelser med varme og vand.
Følg info på www.albertslundforsyning.dk 
og på www.hofor.dk
og du kan tilmelde dig sms-service så klik 
http://www.albertslundforsyning.dk/sms-service-220 

og
bo-vest sms-service her Klik her
Referat af budgetbeboermøde d.13.september 2017
Bilag fra beboermødet:
dagorden med bilag

udviet 2018 budget
resultat af stemmeseddel om tilvalg   
Nedenstående link til  resultatet af stemmeafgivningen vedr tilvalg:
 
REFERAT FRA
EKSTRAORDINÆRT BEBOERMØDE 
ONSDAG DEN 21. JUNI 2017 KL. 18:30 - 21:30 I BEBOERHUSET ØRNEN I VA 4 SYD 
LÆS DET HER
materiale til mødet
1.
indkaldelse
2.afddelingbestyrelsens indstilling
3.stemmeseddel
4.reduktion af planløsninger

5.plantegninger

REFERAT FRA
Regnskabsbeboermøde

 mandag den 20. marts 2017

   

           
 

Udskriv denne side | Tilbage | Top

Sidst opdateret d. 1. august 2018