forsidelogo
Café Ørnen juni  2019 Læs nr 7. juli  2019 af Betonhjertet her
Her kan du læse de slides som blev fremlagt på mødet onsdag den 26. juni 
pdf bilag

her et link til et kort ref fra mødet
 

INDKALDELSE TIL INFORMATIONSMØDE
OM HELDHEDPLAN

ONSDAG DEN 26 JUNI 2019
KL 19.00 TIL 21.00
I MUSIKTEATRET, BIBLIOTEKSTORVET 1

Åbningstider på genbrugspladsen
onsdag 17.00 til 18.00 
søndag fra 10:00 til 12:00

den ny affaldssortering 

 Du skal aflevere alt dit husholdningsaffald i de nye affaldsøer. 
Det skal sorteres i glas, papir, plast, metal, småt pap og karton, madaffald og restaffald

Beholderen til dit madaffald:Du skal bruge de omdelte bioposer. 
Driften omdeler bioposer hver 3 måned, næste gang i uge  12/ 2018

Vigtigt du slår knude på inden du lægger posen i Molokken. Posen smides i molokken hver 2.-5. dag afhængig af årstid og indhold.

pdfse det hustandomdelte maeriale her
pdfse hele 2018 regnskab her

Albertslund den 19 marts 2019

Dagsorden til beboermøde med valg og fremlæggelse af regnskab.

Tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19:00
i Beboerhuset "Ørnen".

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af forretningsordenen
4. Valg af stemmeudvalg
5. Godkendelse af dagsordenen 
6. Godkendelse af referat fra beboermøde den 26/9-18
7. Godkendelse af referat fra ekstraordinært beboermøde den 10/3-19
8. Præsentation af BO-VEST økonomiske medarbejdere
9. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2018
10. Fremlæggelse af beretninger fra Afdelingsbestyrelsen og udvalg. 
11. Indkomne forslag:se udsendte materiale
12. Valg til afdelingsbestyrelsen Anita, Pia, Lena, Sup. 2 stk.
13. Valg til Brugergruppen Tove Jensen sup. Lena
14. Valg til Beboerhusudvalget Jørgen, Tove, Anette, Willy, Anne-Lise, Tonny Lilja, (Maja)
15. Valg til Styregruppen for Genbrugsgruppen Erik, Ole, Maja (Anita)
16. Valg til Informationsudvalget Erik Rudolf, Jørgen og Poul
17. Eventuelt
Indkaldelsen er omdelt den 25. februar 2019 
Indkomne forslag skal være ejendomskontoret i hænde senest den 12. marts 2019 kl. 12.00.
Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har bolighavende medlemmer i afdelingen og disses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse

 

referat
Ekstraordinært Beboermøde om Helhedsplanen

 

pdfReferat  fra budgetbeboermødet 2018.

  

Onsdag den 26. september

 Dagsorden:

1.     Valg af dirigent

2.     Valg af referent  

3.     Godkendelse af forretningsordenen  

4.     Valg af stemmeudvalg

5.     Godkendelse af dagsordenen  

6.     Godkendelse af referat fra beboermøde den 5. marts 2018

 7.     Indkomne forslag: 

A.   Forslag til nedlæggelse af 4 p-pladser til påhængskøretøjer i Ørnen

8.     Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2019

9.     Eventuelt  

 Indkaldelsen til dette beboermøde er bekendtgjort i Betonhjertet nr. 8 fra august 2018

pdf materiale til møde (det du har fået omdelt)
pdf udvidet budget 2019

Åbningstider på genbrugspladsen
onsdag 17.00 til 18.00 
søndag fra 10:00 til 12:00

 

den ny affaldssortering 

 Du skal aflevere alt dit husholdningsaffald i de nye affaldsøer. 
Det skal sorteres i glas, papir, plast, metal, småt pap og karton, madaffald og restaffald

Beholderen til dit madaffald:Du skal bruge de omdelte bioposer. 
Driften omdeler bioposer hver 3 måned, næste gang i uge  12/ 2018

Vigtigt du slår knude på inden du lægger posen i Molokken. Posen smides i molokken hver 2.-5. dag afhængig af årstid og indhold.

 Sorteringsvejledningen:

Albertslund den 5 marts 2018

Referat fra beboermøde med regnskab og valg

mandag den 5. marts 2018, kl. 19:00 i Beboerhuset Ørnen

Referatpdf

BILAGpdf
 til mødet og
udviet regnskab pdf

 tilmeld sms-service

 I en tid med meget grave arbejde i vores område så kan der opstå uforudsete hændelser med varme og vand.
Følg info på www.albertslundforsyning.dk 
og på www.hofor.dk
og du kan tilmelde dig sms-service så klik 
http://www.albertslundforsyning.dk/sms-service-220 

og
bo-vest sms-service her Klik her

Referat af budgetbeboermøde d.13.september 2017

Bilag fra beboermødet:
dagorden med bilag

udviet 2018 budget
resultat af stemmeseddel om tilvalg   
Nedenstående link til  resultatet af stemmeafgivningen vedr tilvalg:
 

REFERAT FRA

EKSTRAORDINÆRT BEBOERMØDE 
ONSDAG DEN 21. JUNI 2017 KL. 18:30 - 21:30 I BEBOERHUSET ØRNEN I VA 4 SYD 
LÆS DET HER
materiale til mødet
1.
indkaldelse
2.afddelingbestyrelsens indstilling
3.stemmeseddel
4.reduktion af planløsninger

5.plantegninger

REFERAT FRA
Regnskabsbeboermøde

 mandag den 20. marts 2017

Udskriv denne side | Tilbage | Top

Sidst opdateret d. 29. juni 2019