Café Ørnen
juni 
ang Sankt Hans aften  
se her
I juni måneds udgave af Betonhjertet  kan man læse artikler, og indlæg om: 
INDHOLD BLA.:INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT BEBOERMØDE - nye tider på genbrugspladsen - nyt fre bestyrelsen
                       

 
Regnskabsbeboermøde

ref. fra mødet mandag den 20. marts 2017
kommer snart.
Dagsorden inkl. bilag  Udvidet regnskab
 Åbningstider fra 1april 2017 på genbrugspladsen
torsdag fra 17:00 til 17:30
og søndag fra 10:00 til 12:00

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT BEBOERMØDE I VA 4 SYD
materiale til mødet
1.indkaldelse
2.afddelingbestyrelsens indstilling
3.stemmeseddel
4.reduktion af planløsninger
5.plantegninger
Beslutning om udbud af traditionel renovering og elementrenovering, herunder økonomi og tidsplan. Beslutning om udførelse af et prøvehus ved elementrenovering. Beslutning om reduktion af tilvalgskatalog. Orientering om muligt nybygningsprojekt.

ONSDAG DEN 21. JUNI 2017 KL. 18:30 - 21:30 I BEBOERHUSET ØRNEN, SVANENS KVARTER 22

Dagsorden 

1. Velkommen 

2. Valg af dirigent 

3. Valg af referent 

4. Præsentation af oplægsholdere og øvrige deltagere, der ikke bor i afdelingen 

5. Valg af stemmeudvalg 

6. Forslag om udbud af traditionel renovering og elementrenovering  
- Orientering om traditionel renovering og elementrenovering 
- Udførelse af et prøvehus som elementrenovering
- Økonomi 
- Tidsplan
- Reduktion af tilvalgskatalog
- Orientering om muligt nybygningsprojekt 

7. Gennemgang af bestyrelsens indstilling

OBS!! Bestyrelsens indstilling vil blive omdelt til beboerne minimum en uge før mødet
8. Pause
9. Spørgsmålsrunde
10. Opsummering
11. Afstemning om bestyrelsens indstilling
Adgang til beboermødet: Det er afdelingens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer, som har adgang til beboermødet. Stemmesedler udleveres ved indgangen ved forevisning af dokumentation, f.eks. sygesikringskort eller huslejekvittering. 
OBS!! Der kan ikke stemmes ved fuldmagt! 

Med venlig hilsen    Afdelingsbestyrelsen i VA 4 Syd

 

  

den ny affaldssortering 

 Du skal aflevere alt dit husholdningsaffald i de nye affaldsøer.
Det skal sorteres i glas, papir, plast, metal, småt pap og karton, madaffald og restaffald

 Beholderen til dit madaffald:Du skal bruge de omdelte poser. 
Driften omdeler bioposer hver anden måned, næste gang i uge 17. 

Vigtigt du slår knude på inden du lægger posen i Molokken. Posen smides i molokken hver 2.-5. dag afhængig af årstid og indhold.

 Sorteringsvejledningen:

De store ting skal stadig ned på Genbrugspladsen. F.eks. store papkasser.

 

 
tilmeld sms-service

 I en tid med meget grave arbejde i vores område så kan der opstå uforudsete hændelser med varme og vand.
Følg info på www.albertslundforsyning.dk
og på www.hofor.dk
og du kan tilmelde dig sms-service så klik
http://www.albertslundforsyning.dk/sms-service-220

og
bo-vest sms-service her Klik her 
            
 

           

     Hvad sker der i Beboerhuset i maj måned
       se her

             

           
              
 
   

           
 

Udskriv denne side | Tilbage | Top

Sidst opdateret d. 15. juni 2017